Swedsam’s Magnolia By Titan ”Sigrid”

Mor: SE UCH Swedsam’s Karisma Of Akasha 

Far: Bielkersmils Titan Of Polar

Resultat


Födelsedatum: 2020-06-14

HD/AD: kommer sedan

Nyaste tillskottet i flocken. Sigrid är en tjej som är självständig, tillgiven, ganska lugn och social. Det är mycket bus och påhitt om dagarna.
Båda föräldrarna är duktiga draghundar och det är tänkt att även Sigrid ska få testa på det.