Norsk Lundehund

Den Norska Lundehunden är hundvärldens sista stycke orörd natur och det är vår plikt att ta hand om den som sådan. Lundehunden härstammar från Lofoten i norra Norge. Den användes för flera hundra år sedan till fångst av lunnefågel. En bra lundehund värderades lika högt som en mjölkko! Lundehunden är en särdeles intressant och annorlunda ras. De har många unika egenskaper:

  • Rasen är en zoologisk raritet genom att ha sex fullt utvecklade tår på varje tass. När hunden klättrar i berg, har den en enorm nytta av denna konstruktion.
  • De kan bokstavligt talat "stänga öronen". Ytterörat kan vikas ihop och skyddar på detta sätt delar mot sand och fukt örats innersta.

  • Den översta nackkotan är förenad med hjärnskålen på ett sätt som gör nacken extra rörlig; huvudet kan böjas så långt bakåt att pannan vidrör ryggen.

  • Muskulatur, senor och ledband i bogarna är så tänjbara sträckas bakåt och ligger då längs med rygglinjen. Bakbenen kan sträckas framåt så att de ligger bakom hundens nacke att hunden kan "slå ut med armarna". Frambenen kan sträckas bakåt och ligger då längs med rygglinjen. Bakbenen kan sträckas framåt så att de ligger bakom hundens nacke.

Det finns en speciell kontakt mellan lundehunden och dess ägare. Man kan släppa lös sin hund utan att vara rädd att den springer sin väg. Dessa hundar är "programmerade" att alltid finnas i din närhet; de håller dig alltid inom syn- eller hörhåll. Detta beror troligen på att dessa hundar för så lång tid använts till lunnefågel fångst där ett flertal hundägare tog med sig ett antal hundar var till bergen, där de släpptes lösa. Det gällde för hunden att hålla koll på sin ägare.

"Ur informationsbroschyren, Svenska Lundehundsällskapet"